Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. De ouderraad helpt bij het organiseren van allerlei festiviteiten op school, behartigt de belangen van de ouders, bevordert dat ouders zich voor de school interesseren en stimuleert ouders ondersteunende werkzaamheden te verrichten. De ouderraad vergadert regelmatig om activiteiten te plannen en te evalueren. Bij deze vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig die de nodige informatie en adviezen kan geven. De ouderraad is goed georganiseerd, heeft een huishoudelijk reglement en organiseert verkiezingen. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van Kindcentrum Sterrenbeek. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

  Ouderbijdrage

  Jaarlijks wordt door het team in samenwerking met de OR een aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd, zoals schoolreisjes, schoolkamp, herfstspeurtochten, sinterklaas - en kerstfeest, eindfeest, musicals etc. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, is geld nodig. Dat is dan ook de reden dat er jaarlijks een bijdrage wordt gevraagd van de ouders. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De ouderbijdrage is exclusief het schoolreisje van groep 1 t/m 7 en het schoolkamp van groep 8. Hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd. Wij willen u erop wijzen dat dit bedrag vrijwillig is. Het spreekt echter vanzelf dat we de activiteiten niet op de huidige wijze kunnen organiseren wanneer veel ouders de bijdrage niet zouden betalen. U wordt verzocht de ouderraad te machtigen voor overschrijving van het schoolgeld.


  Mijn Kind

  Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
  Bekijk hier de groepenpagina's van school.


  Twitter