Missie – Visie 

Op Kindcentrum Sterrenbeek werken we aan de totale ontwikkeling van het kind. Dit kan alleen in een goede samenwerking met de ouders, daar hechten we dan ook veel waarde aan. We voeren regelmatig gesprekken met de kinderen (vanaf groep 5) en hun ouder(s) over het leren en leven thuis en op school. 

Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van een kind, waarbij volwassenen inspireren en stimuleren. Medeverantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, maar ook voor hun omgeving.

Wij willen bereiken dat kinderen:

·      De basisvaardigheden (lezen, spellen, schrijven en rekenen) beheersen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun verdere leven

·      Verantwoordelijke burgers worden die regie nemen op hun eigen ontwikkeling en maatschappelijk betrokken zijn

·      Kritisch zijn op zichzelf en een ander op een respectvolle manier

 

Dat betekent dat:

 

·      Wij werken aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

·      We werken met warme overdacht en goede afstemming over de ontwikkeling van kinderen. Een veilige plek voor kinderen is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

·      Wij zien ouders als belangrijke partners binnen ons kindcentrum. Wij werken vanuit de drie-eenheid van kind, ouder en professional. Door opvoeding en ontwikkeling dicht bij elkaar te brengen werken we gezamenlijk aan het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. 

 

Mijn Kind