Uitgangspunten van ons onderwijs

Op IKC (Integraal Kind Centrum) Sterrenbeek willen we werken aan de totale ontwikkeling van het kind. Dit kan alleen in een goede samenwerking met de ouders, daar hechten we dan ook veel waarde aan. We voeren regelmatig gesprekken met de kinderen en hun ouder(s) over het leren en leven thuis en op school.

We gaan uit van de eigenheid en het unieke van iedereen! Dat waarderen, respecteren en stimuleren we. In een uitdagende leeromgeving wordt ieder kind uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en een antwoord te vinden op zijn “leervragen”. 

Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van een kind, waarbij volwassenen inspireren en stimuleren. Al ontdekkend wordt er geleerd zodat kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

Wij willen bereiken dat kinderen 

   *        Zich niet alleen als leerling ontwikkelen, maar vooral als mens. Hierbij vinden we het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen: hoofd, hart en handen!

   *        Zoveel mogelijk leren in betekenisvolle situaties. Als je kunt gebruiken wat je geleerd hebt, dan gaat het makkelijker. We werken daarom veel met thematische projecten.

   *        Leren samenleven in een gezonde omgeving. De hele dag functioneren kinderen in de groep. Samen besteden we aandacht aan gezonde voeding, bewegen en goed omgaan met elkaar. We oefenen in de groepen actief burgerschap.

   *        Talenten ontwikkelen, zoveel mogelijk kennis verzamelen en vaardigheden oefenen. We dagen ze uit om prestaties te leveren en het beste uit zichzelf te halen.

Mijn Kind