Peuterspeelgroep Sterrenbeek

Er zijn 2 groepen met elk een eigen ruimte: de groep Vlinders en de groep Rupsen. Buiten is er een ruime speelplaats waar de kinderen kunnen klimmen, schommelen, spelen in de zandbak en fietsen.

VVE en reguliere opvang
Peuterspeelgroep Sterrenbeek werkt met een combinatie van reguliere kinderopvang voor peuters en VVE groepen. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Alle kinderen wordt het VVE programma aangeboden. Zo doen de kinderen spelenderwijs met leeftijdsgenootjes spelervaringen en vaardigheden op die van pas komen als voorbereiding op de basisschool. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling wordt een derde dagdeel aangeboden in het VVE programma.

Kom gerust kennismaken in onze peuterspeelgroepen. U bent tijdens de openingstijden van harte welkom om de peuterspeelgroep vrijblijvend te bezoeken. Het is wel fijn als u een afspraak voor een rondleiding maakt. Dan zullen wij tijd voor u vrijmaken om u alles te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Opvangmogelijkheden
Peuterspeelgroep is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.  

U kunt voor verschillende blokken kiezen:
• 8:30-12:00 uur: peuterspeelochtend (voor reguliere opvang en voor kinderen die onder gemeentelijke bijdrage vallen*)
• 8:30 -13:00 uur: peuterspeelochtend + mee-eten 
• 7:30 -12:00 uur: peuterspeelochtend + voor-opvang 
• 7:30 -13:00 uur: peuterspeelochtend + voor-opvang + mee-eten 
Indien u voor uw peuter hele dag opvang wenst, kunt u de ochtend opvang bij de peuterspeelgroep combineren met middagopvang bij onze kinderdagopvang.

* Onder de gemeentelijke bijdrage vallen kinderen met een taal-spraakachterstand die 3 dagdelen per week deelnemen aan de VVE peuterspeelgroep en kinderen waarvan de ouders 1 verdiener zijn (compensatieregeling).

Groepsgrootte en begeleiding
In alle groepen is plaats voor 16 kinderen. In alle groepen wordt gewerkt met één gediplomeerde pedagogisch medewerker per 8 kinderen. Daarbij wordt samengewerkt met een vrijwilligster of stagiaire.

Verjaardag vieren
Een jarige peuter mag zijn of haar verjaardag vieren op de peuterspeelzaal, samen met de ouders/verzorgers. De jarige krijgt een feestmuts en zit op de verjaardagsstoel. Het kind mag ook trakteren: onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. De pedagogisch medewerkers willen graag dezelfde traktatie als de kinderen. Enkele websites met leuke traktatie-ideeën zijn:

Activiteiten
Op de peuterspeelgroep vinden allerlei activiteiten plaats. Van tevoren ontvangt u hierover via de email bericht. 

- Koffieochtenden
- Sinterklaasfeest
- Kerstontbijt
- Ouderavond
- Eindfeest

Telefoon nummer: 0313-651539
E-mail: psg.sterrenbeek@archipelprimair.nl
Kinderopvang Kindcentrum Sterrenbeek Eerbeek

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.


Twitter