Peuterspeelgroep Sterrenbeek

Er zijn 2 groepen met elk een eigen ruimte: de groep Vlinders en de groep Rupsen. kinderen vanaf 2,5 jaar t/m 4 jaar zijn van harte welkom om gezellig te spelen. Buiten is er een ruime speelplaats waar de kinderen kunnen klimmen, schommelen, spelen in de zandbak en fietsen.

VVE en reguliere opvang
Peuterspeelgroep Sterrenbeek werkt met een combinatie van reguliere kinderopvang voor peuters en kinderen met een VVE-indicatie. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Alle kinderen bieden wij een voorschoolse educatief programma aan (VE). Zo doen de kinderen spelenderwijs met leeftijdsgenootjes spelervaringen en vaardigheden op die van pas komen als voorbereiding op de basisschool. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling wordt een derde dagdeel aangeboden in het VE programma.

Kom gerust kennismaken in onze peuterspeelgroepen. U bent tijdens de openingstijden van harte welkom om de peuterspeelgroep vrijblijvend te bezoeken. Het is wel fijn als u een afspraak voor een rondleiding maakt. Dan zullen wij tijd voor u vrijmaken om u alles te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Opvangmogelijkheden
Peuterspeelgroep is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30-18.30 uur. 
• PSG hele dag: 7.30 – 18.30 uur
 • PSG ochtend: 8.30 – 13.00 uur
• PSG middag: 13.00 – 18.30 uur

Extra producten
• 07.30 – 08.30 uur vooropvang
• 13.00 – 14.00 uur aansluiting op schooltijd Sterrenbeek
In bepaalde gevallen is het mogelijk een bijdrage van de gemeente te ontvangen.*

* Onder de gemeentelijke bijdrage vallen kinderen met een taal-spraakachterstand die 3 of 4 dagdelen per week deelnemen en een VVE-indicatie hebben en kinderen waarvan de ouders 1 verdiener zijn (compensatieregeling).

Groepsgrootte en begeleiding
In alle groepen is plaats voor 16 kinderen. In alle groepen wordt gewerkt met één gediplomeerde pedagogisch medewerker per 8 kinderen. Daarbij wordt samengewerkt met een vrijwilligster of stagiaire.

Verjaardag vieren

Een jarig peuter mag zijn verjaardag vieren op de peuterspeelgroep. Er wordt een feestmuts gemaakt en er is een verjaardagsstoel aanwezig. Er worden foto’s gemaakt die u terug kunt vinden in het digitale schriftje van uw kind. Het feestje begint om 10.30 uur. Natuurlijk mag uw kind ook trakteren, onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. De pedagogisch medewerkers willen graag dezelfde traktatie als de kinderen.   

 Enkele websites met leuke traktatie-ideeën zijn:

Activiteiten
Op de peuterspeelgroep vinden allerlei activiteiten plaats. Van tevoren ontvangt u hierover via de email bericht. 

- Koffieochtenden
- Sinterklaasfeest
- Kerstontbijt
- Ouderavond
- Eindfeest

Heeft u interesse voor peuteropvang voor uw kind(eren)? Dan kunt u contact opnemen met Yvonne Bosman van de kindplanning via mail yvonnebosman@archipelprimair.nl of uw kind direct aanmelden via deze link.

Voor de tarieven van de opvang kunt u hier bekijken.

Telefoon nummer: 0313-651539 keuze nummer 3
E-mail: psg.sterrenbeek@archipelprimair.nl
Kinderopvang Kindcentrum Sterrenbeek Eerbeek

Mijn Kind