VOORSCHOOLSE EDUCATIE (VE)

De peuterspeelgroep werkt met de methode Startblokken. Dit is een methode die gebruikt wordt binnen de Voorschoolse Educatie. De doelstelling van het VE is om zoveel mogelijk kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden waardoor er minder taal – en ontwikkelingsachterstanden zullen ontstaan. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelgroep zijn geschoold in de Voorschoolse Educatie.

Binnen de methode Startblokken blijft spelen de belangrijkste activiteit. Tijdens het spel komen er diverse ontwikkelingen aan bod, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal – spraakontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken thema’s uit waarbij allerlei activiteiten aan bod komen. Er wordt in de grote groep gewerkt maar ook in kleine groepjes om zo alle kinderen aan bod te laten komen. In de kring wordt er rondom een thema gezongen en gepraat. Ook wordt er veel gelezen over het thema waar we op dat moment aan werken. Ook laten we de kinderen zelf dingen meenemen van thuis zodat het thema gaat leven bij het kind. De betrokkenheid van ouders is hierbij van groot belang. De knutselactiviteiten staan in het teken van het thema en de ruimte wordt zo ingericht dat er op diverse plaatsen aandacht is voor het thema. De peuters genieten enorm van het werken rondom een thema en spelenderwijs leren de kinderen heel veel.

Een thema wordt voor een periode van ongeveer 6 tot 8 weken voorbereid. Bij elk thema staat een boekje centraal. In het lokaal hangt een themakaart met daarop de planning van het thema. Ouders kunnen zo zien waar we mee bezig zijn en kunnen thuis met hun kind over het thema verder praten. Deze interactie is van groot belang omdat de peuter thuis en op de peuterspeelgroep de woorden weer hoort. De peuter kan zich de woorden dan sneller eigen maken. Hier vindt u een voorbeeld van een thema met daarbij allerlei activiteiten die we met de kinderen doen.

Voorbeeld Thema: Puk krijgt nieuwe schoenen.
Puk is een handpop die ook op de peuterspeelgroep komt spelen.

Spelactiviteiten :
we richten een schoenenwinkel in en spelen samen met de kinderen winkeltje.

Knutselactiviteiten :
voetafdruk maken met verf, laars kleuren.

Taal activiteiten :
praten over schoenen, welke schoenen heb jij aan? Wie heeft er veters? Wie heeft er klittenband? Welke kleur zijn jouw schoenen?
Waar heb jij je schoenen gekocht?

Lees/schrijfactiviteiten :
boekje voorlezen, prijsstickers maken, foto’s van Puk in het vertelkastje,          
liedjes zingen over schoenen.

Reken activiteiten :
voeten meten, grote voeten en kleine voeten benoemen, welke schoen pas
ik wel of niet, waarom past deze schoen niet?

Uitstapjes :
we brengen een bezoekje aan de schoenenwinkel.

Tijdens het thema is er veel herhaling van de activiteiten. Woorden worden steeds opnieuw aangeboden en peuters leren deze woorden en gaan ze dan ook zelf gebruiken.

Het werken met thema’s biedt alle peuters optimale ontwikkelingskansen en maakt het spelen op de peuterspeelzalen leerzaam en leuk!

Mijn Kind