Aanmelden 

U bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding door het kindcentrum. U krijgt daarbij informatie over de mogelijkheden in opvang en onderwijs in ons kindcentrum, passend bij uw kind. We leggen u tijdens het gesprek uit hoe de aanmelding en inschrijving in zijn werk gaat.

Inschrijven Kinderopvang

Klik hier voor inschrijfformulier voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang* van Sterrenbeek.
*VSO: opvang voor school, NSO: opvang na school

Aanname nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directie.
Indien ouders tot aanmelding over willen gaan, wordt samen met de directeur het aanmeldformulier ingevuld. Wij stellen het op prijs als u uw kind, indien mogelijk, ongeveer een half jaar van te voren aanmeldt. Bij de aanmelding van een eerste kind uit een gezin krijgt u uitgebreide informatie over de school.

Kort voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind kennis te maken met de leerkracht(en). Tijdens deze kennismaking kunt u het lokaal bekijken en krijgt u meer informatie over de organisatie en het onderwijs in de groep. De leerkracht maakt dan ook afspraken om een aantal dagdelen te komen "kijken" op school; uw kind mag vijf keer op school komen kijken en meedoen in de groep waar hij/zij geplaatst zal worden.

 

Mijn Kind