Aanmelden 

U bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding door het kindcentrum. U krijgt daarbij informatie over de mogelijkheden in opvang en onderwijs in ons kindcentrum, passend bij uw kind. We leggen u tijdens het gesprek uit hoe de aanmelding en inschrijving in zijn werk gaat.

Inschrijven school

Klik hier voor inschrijfformulier voor de school.

Inschrijven Kinderopvang

Klik hier voor inschrijfformulier voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang* van Sterrenbeek. Wilt u een 2de of 3de kind aanmelden via KOVnet dan kunt u dit doen via de webversie van KOVnet. Zo hoeft u niet alle gegevens opneiuw in te vullen.
*VSO: opvang voor school, NSO: opvang na school


Aanname nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld en ingeschreven. U kunt u een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding en informatief gesprek.

Wij stellen het op prijs als u uw kind, indien mogelijk, ongeveer een half jaar van te voren aanmeldt. Bij de aanmelding van een eerste kind uit een gezin krijgt u uitgebreide informatie over de school.

Kort voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind kennis te maken met de leerkracht(en). De leerkracht maakt dan ook afspraken om een aantal dagdelen te komen "kijken" op school; uw kind mag vijf keer op school komen kijken en meedoen in de groep waar hij/zij geplaatst zal worden.

 

Mijn Kind