Buitenschoolse opvang

Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO), voor en na schooltijd en in de schoolvakanties.
De groepsgrootte is maximaal 22 kinderen per middag per groep. We hebben twee groepen. De kinderen worden opgevangen onder begeleiding van 1 pedagogische medewerker per 11 kinderen.

BSO De Sprinkhanen is gehuisvest op de beneden verdieping (ingang peuterspeelgroep/school)

De Sprinkhanen maken gebruik van meerdere ruimtes. Eén ruimte is ingericht voor het jonge kind, de andere ruimte is meer toegespitst op oudere kinderen. Na een gezamenlijk start in de speelhal, splitst de groep zich op naar leeftijd. Zo kunnen de jongste kinderen apart spelen en bijvoorbeeld rustig wennen aan de buitenschoolse opvang.
We hebben gevarieerde speelgoed afgestemd op alle leeftijden. Naast de groepsruimtes, de speelhal en het grote buitenspeelterrein, hebben we een mooie gymzaal en we maken gebruik van de schoolbibliotheek, waar ook gegamed kan worden.

Na de kring, waarin fruit wordt gegeten en thee, sap of ranja wordt gedronken, worden er activiteiten aangeboden en/of kunnen de kinderen vrij spelen. De kinderen kunnen zich creatief uitlaten, knutselen, tekenen, schilderen e.d. Er is verschillend constructie- en spelmateriaal. In de speelhal worden met regelmaat (gezelschap-)spelletjes gespeeld. Ook kunnen de kinderen hier rust opzoeken als ze daar behoefte aan hebben en boekjes lezen. 

Onze gymzaal biedt veel uitdaging, de kinderen kunnen daar lekker hun energie kwijt, door het doen van verschillende sportieve bal- en bewegingsspellen. Buiten kunnen de kinderen op de verschillende pleinen fijn spelen. Er is een klimrek en een speeltoestel waar de kinderen graag gebruik van maken. Buiten worden regelmatig leuke activiteiten aangeboden, zoals waterspelletjes, estafette lopen, balspellen, springtouwen e.d.

De kinderen worden door de pedagogische medewerkers opgehaald van school met onze eigen BSO-bus of lopend.

Jaarlijks zijn er extra BSO-activiteiten, zoals een voorstelling door de kinderen opgevoerd, kookcafé, halloween-party, e.d. Soms worden activiteiten in samenwerking met sportverenigingen en overige culturele groepen verzorgd.

En natuurlijk wordt ook voor de schoolvakanties een bruisend activiteitenprogramma opgesteld. Waarin we ook af en toe een uitje verzorgen
De buitenschoolse opvang is tijdens de schoolweken geopend: van 7.30 – 8.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. In de schoolvakanties is de BSO geopend van 7.30 – 18.30 uur.

Onder BSO-tijd is de groep bereikbaar op telefoonnummer 0313-651539. Buiten BSO-tijd kunt u de voicemail inspreken. Mailen kan ook, of afmelden via KOVnet met de ouderlogin.

De tarieven van de BSO kun u hier bekijken. 

Heeft u interesse in opvang op ons kinderdagverblijf voor uw kind(eren)? Dan kunt u contact opnemen met Yvonne Bosman van de kindplanning via mail yvonnebosman@archipelprimair.nl of uw kind direct aanmelden via deze link.
De tarieven van de opvang kunt u hier bekijken.

Hier vindt u het rapport naar aanleiding van het afgelopen inspectiebezoek.

E-mail:bso.sterrenbeek@archipelprimair.nl
Kinderopvang Kindcentrum Sterrenbeek Eerbeek
 

Mijn Kind