Buitenschoolse opvang

In de schoolvakanties zijn we open bij de BSO, m.u.v. erkende feestdagen.
Er wordt voor de vakantieopvang een bruisend activiteitenprogramma opgesteld.

Een vakantiedag is geopend van 7.30-18.30 uur.

Mijn Kind