Buitenschoolse opvang

In de schoolvakanties zijn we open bij de BSO, m.u.v. erkende feestdagen.
Er wordt voor de vakantieopvang een bruisend activiteitenprogramma opgesteld.

Een vakantiedag bestaat uit twee dagdelen:
ochtend van 07.30-13.00 uur
middag van 13.00-18.30 uur

Mijn Kind