Onderwijs

maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 14.00 uur

Peuterspeelgroep

De openingstijden van de peuterspeelgroepen, onder de Wet Kinderopvang:
 - 7:30 - 8:30 uur: vooropvang 
 - 8.30 - 12.00 uur: peuteropvang 
 - 12.00 - 13.00 uur: mee-eten, kinderen met een VVE indicatie eten altijd mee.

De peuterspeelgroepen zijn 40 weken per jaar open en hebben dezelfde vakanties als de basisschool.

Kinderdagverblijf

De openingstijden van de kinderdagverblijf zijn:

maandag t/m vrijdag:
Hele dag: 7.30 - 18.30 uur 
Halve dag: 7.30 - 13.30 uur of 12.30 - 18.30 uur 
Aansluitend PSG: 12.00/13.00 uur tot 18:30 uur

Haal- en brengtijden kinderdagverblijf
Op alle dagen is het mogelijk de kinderen vanaf 7.30 uur tot 9.00 uur te brengen. Van 12.30 tot 13.30 uur is het mogelijk om de kinderen weer op te halen of te brengen voor het middagdeel. Vanaf 16.30 tot 18.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Op kerstavond 24 december en oudejaarsavond 31 december sluiten we om 17:00 uur. Mocht u die langer opvang nodig hebben, kunt u zich aanmelden de 
directeur.

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang is mogelijk van maandag t/m vrijdag, op basis van beschikbaarheid:

Voorschoolse opvang: 7.30 - 8.30 uur
Buitenschoolse opvang: 14.00 - 17:15/17:45/18.30 uur,
Vakantieopvang: 7.30 - 13.00 en/of 13.00 - 18.30 uur, in de reguliere schoolvakanties.

U kunt kiezen voor contract exclusief vakanties of een contract inclusief vakanties.

Haal en brengtijden BSO
In de reguliere schoolweken worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers van school opgehaald. 
Ophalen einde middag kan vanaf 17.00 uur.
In de vakanties kunnen kinderen gebracht worden tot 9.00 uur en om 13.00 uur. Ophalen is tussen 12.30 en 13.00 uur en vanaf 17.00 uur. 

Op kerstavond 24 december en oudejaarsavond 31 december sluiten we om 17:00 uur. Mocht u die langer opvang nodig hebben, kunt u zich aanmelden de directeur.

* Kinderopvangtoeslag

Voor al onze contractmogelijkheden, die vallen onder de wet Kinderopvang, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. In uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peuterspeelzaal als 'dagopvang' op te geven. Hier vindt u meer informatie over toeslagen

 

Schoolvakanties

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 6-03-2022
Goede vrijdag 15-4-2022
Paasmaandag 18-4-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2021
Tweede pinksterdag 6-6-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 21-08-2022

Studiedagen onderwijs

10 en 27 september, 17 december, 25 februari, 15 april (Goede vrijdag), 10 juni en 1 juli

Verlof – en verzuimregeling

Verlof buiten de schoolvakanties wordt niet verleend, gewichtige omstandigheden daargelaten. Verlof aansluitend aan een vakantie mag nooit worden verleend. De volledige verlof- en verzuimregeling is beschikbaar bij de directie.

Mijn Kind