Onderwijs

maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 14.00 uur

Peuterspeelgroep

De openingstijden van de peuteropvang zijn:

maandag t/m vrijdag:

Hele dag: 7.30 - 18.30 uur 
Halve dag: 7.30 - 13.00/14.00 uur of 13.000 - 18.30 uur 

Kinderdagverblijf (baby/dreumes groep)

De openingstijden van de kinderdagverblijf zijn:

maandag t/m vrijdag:
Hele dag: 7.30 - 18.30 uur 
Halve dag: 7.30 - 13.00/14.00 uur of 13.000 - 18.30 uur 

Haal- en brengtijden kinderdagverblijf
Op alle dagen is het mogelijk de kinderen vanaf 7.30 uur tot 8.45 uur te brengen. Van 12.30 tot 13.30 uur is het mogelijk om de kinderen weer op te halen of te brengen voor het middagdeel. Vanaf 16.30 tot 18.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Op kerstavond 24 december en oudejaarsavond 31 december sluiten we om 17:00 uur. Mocht u die langer opvang nodig hebben, kunt u zich aanmelden de 
directeur.

Buitenschoolse opvang

De openingstijden van de buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang is mogelijk van maandag t/m vrijdag, op basis van beschikbaarheid:

Voorschoolse opvang: 7.30 - 8.30 uur
Buitenschoolse opvang: 14.00 - 17.30/18.30 uur,
Vakantieopvang: 7.30 - 18.30 uur, in de reguliere schoolvakanties.

U kunt kiezen voor contract exclusief vakanties of een contract inclusief vakanties.

Haal en brengtijden BSO
In de reguliere schoolweken worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers van school opgehaald. 
Ophalen einde middag kan vanaf 17.00 uur.
In de vakanties kunnen kinderen gebracht worden tot 9.00 uur en vanaf 17.00 uur opgehaald worden. 

Op kerstavond 24 december en oudejaarsavond 31 december sluiten we om 17:00 uur. Mocht u die langer opvang nodig hebben, kunt u zich aanmelden de directeur.

* Kinderopvangtoeslag

Voor al onze contractmogelijkheden, die vallen onder de wet Kinderopvang, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. In uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peuterspeelzaal als 'dagopvang' op te geven. Hier vindt u meer informatie over toeslagen

 

Schoolvakanties

Voorjaarsvakantie25-2-2023 t/m 5-3-2023

Goede vrijdag 7-4-2023 (studiedag kindcentrum Sterrenbeek, opvang en school gesloten.)

Paasmaandag 10-4-2023

Meivakantie 22-4-2023 t/m 7-5-2023

Hemelvaart 18-5-2023  

Tweede pinksterdag 29-5-2023 

Zomervakantie 8-7-2023 t/m 20-8-2023

Studiedagen onderwijs

10 februari, 13 maart, 7 april (het hele kindcentrum gesloten), 30 mei en 19 juni.

Verlof – en verzuimregeling

Verlof buiten de schoolvakanties wordt niet verleend, gewichtige omstandigheden daargelaten. Verlof aansluitend aan een vakantie mag nooit worden verleend. De volledige verlof- en verzuimregeling is beschikbaar bij de directie.

Mijn Kind