Landelijk registratienummer

Onze kinderopvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).  Alle geregistreerde kinderopvang wordt door de GGD geïnspecteerd.
De LRKP nummers van onze kinderopvang is:
KDV en PSG: 174 138 957
BSO: 658 659 893   

GGD  

De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert jaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van onze kinderopvang.  De GGD-inspecteur gaat na of onze kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:
* Pedagogische praktijk
* Beroepkracht-ratio
* Groepsgrootte
* Beroepskwalificaties
* Verklaringen omtrent gedrag (VOG's)

GGD-inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. Hier kunt u onze rapporten bekijken. 

De rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.
En bekijk hier de fotopagina's van de opvang.

Twitter