Landelijk registratienummer

Onze kinderopvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).  Alle geregistreerde kinderopvang wordt door de GGD geïnspecteerd.
De LRKP nummers van onze kinderopvang is:
KDV en PSG: 174 138 957
BSO: 658 659 893   

GGD  

De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert jaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van onze kinderopvang.  De GGD-inspecteur gaat na of onze kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:
* Pedagogische praktijk
* Beroepkracht-ratio
* Groepsgrootte
* Beroepskwalificaties
* Verklaringen omtrent gedrag (VOG's)

GGD-inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. Hier kunt u onze rapporten bekijken. 

De rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl

Mijn Kind