Landelijk registratienummer
Onze kinderopvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).  Alle geregistreerde kinderopvang wordt door de GGD geïnspecteerd.
De LRKP nummers van onze kinderopvang is:
KDV en PSG: 174 138 957

BSO: 658 659 893   

GGD  

 

 

 

De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert jaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van onze kinderopvang.  De GGD-inspecteur gaat na of onze kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:
* Pedagogische praktijk
* Beroepkracht-ratio
* Groepsgrootte
* Beroepskwalificaties
* Verklaringen omtrent gedrag (VOG's)

 

 

  •  

GGD-inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. Hier kunt u onze rapport bekijken van de kinderopvang (KDV en PSG)
en hier het rapport van de BSO. 

De rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl

 

Stappenplan besmetting COVID-19 Kinderopvang

Een kinderopvangorganisatie dient een stappenplan te hebben voor het geval er een medewerker of kind van een kinderopvanglocatie positief getest is. In ons stappenplan staat hoe Sterrenbeek Kinderopvang in deze situatie communiceert met ouders en medewerkers. Sterrenbeek dient de GGD te benaderen t.b.v. het Bron en Contact Onderzoek (BCO).

Wij hebben er voor gekozen om ouders NIET op voorhand om toestemming te vragen voor het delen van gegevens met de GGD. Wij vragen om de toestemming aan ouders op het moment dat er daadwerkelijk een besmetting is geconstateerd.

Hier kunt u ons stappenplan bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Kind