Kinderdagverblijf 

Ons kinderdagverblijf bestaat uit 3 verticale stamgroepen, De Kikkertjes, De Eendjes en De Molletjes, waarin per dag maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar door professionele pedagogisch medewerkers opgevangen kunnen worden. Voordelen van een verticale groep zijn dat broertjes en zusjes op dezelfde groep geplaatst kunnen worden, kinderen in principe tot hun 4e jaar een vaste groep hebben maar vooral pedagogisch gezien, kinderen rekening leren houden met elkaar, elkaar helpen en voor elkaar zorgen.

Bij binnenkomst valt gelijk de grote hal op, waar de kinderen de ruimte hebben voor spel en beweging. De groepen De Eendjes, De Kikkertjes en De Molletjes komen uit op deze speelhal, zodat de kinderen uit de verschillende groepen met elkaar kunnen spelen. De groepsruimten zijn gezellig ingericht en afgestemd op de leeftijden van de kinderen. Iedere groep heeft ook een uitgang naar de grote kindvriendelijke tuin die is opgedeeld in 2 gedeeltes. Zodra het mogelijk is gaan de kinderen naar buiten om te rennen, fietsen en klimmen.

Peuteractiviteiten kinderdagverblijf

Iedere ochtend kunnen de peuters van beide groepen meedoen aan activiteiten in speelruimte De Vissen. In deze groepsruimte worden speciale peuteractiviteiten aangeboden, aansluitend op de Voorschoolse Educatie (VE) thema’s van de Peuterpeelgroep (PSG). Ieder ochtend wordt gekeken welke kinderen mee kunnen/willen doen met de peuteractiviteiten. Waarbij we rekening houden met de leeftijdsopbouw en de kind-leidster-ratio van de groep die ze verlaten en betreden.  
Het fijne van de peuteractiviteiten in groep De Vissen, is dat er extra uitdaging is voor de peuters. En voor de baby's, ukken en dreumesen is er op de eigen groep extra tijd en aandacht.


Trouwens: niet alleen de kinderen vinden deze uitdaging en afwisseling leuk…dat geldt ook zeker voor de pedagogisch medewerksters.

VE programma

Het voorschoolse educatie programma (VE) biedt kinderen activiteiten aan die het leer- en ontwikkelingsproces bevordert. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling, en daarnaast komen ook denk-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling en de beginnende rekenprikkels bij kinderen aanbod.

Voorop staat dat het kind er mag zijn zoals het is. De mening van het kind is belangrijk. De pedagogisch medewerker luistert hier serieus naar. Dit geeft het kind een gevoel van zelfvertrouwen.

Daarnaast werken we met de volgende uitgangspunten:

  • Het bieden van emotionele veiligheid; pedagogisch medewerkers bieden aan de kinderen een sfeer van geborgenheid en een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving.
  • Het stimuleren van de sociale vaardigheden van het kind. Kinderen leren deze vaardigheden in interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers.
  • Het ontwikkelen van persoonlijke competentie: Jonge kinderen gaan op zoek naar nieuwe ervaringen en de grenzen van het eigen kunnen. De omgeving moet voldoende stimulerend en geordend zijn zodat een kind zelf zijn eigen keuzes kan maken, naar die keuzes kan handelen en de mogelijkheden ervan leert ontdekken.
  • Het overbrengen van waarden en normen.
  • Door het aanbieden van activiteiten wordt een positieve bijdrage geleverd aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Het kinderdagverblijf is met uitzondering van officiële feestdagen en een jaarlijkse studiedag iedere werkdag geopend van 7.30 uur – 18.30 uur. De tarieven van de opvang kunt u hier bekijken.

Wilt u eens een kijkje nemen, dat kan natuurlijk. Wij nemen daar graag de tijd voor,
bel voor een afspraak 0313-651539.
E-mail: kdv.sterrenbeek@archipelprimair.nl
Kinderopvang Kindcentrum Sterrenbeek Eerbeek

Heeft u interesse in opvang op ons kinderdagverblijf voor uw kind(eren)? Dan kunt u contact opnemen met Yvonne Bosman van de kindplanning via mail yvonnebosman@archipelprimair.nl of uw kind direct aanmelden via deze link.

Mijn Kind