Dagindeling

Wij kiezen bewust voor een vaste dagindeling gekozen, omdat dit de kinderen houvast geeft. Bij de jongste kinderen (baby’s) houden we voor wat betreft eten, drinken en slapen hun eigen ritme aan. Zodra het eet- en slaapritme van een kind het toelaat, geldt de volgende globale dagindeling:

De ochtend

Brengen is tussen 7:30 – 9:00 uur. Na het brengen, zwaaien de kinderen de ouders uit. Daarna gaan de kinderen vrij spelen.

Rond 9:00 uur wordt bekeken welke peuters het leuk vinden om mee te gaan doen met de peuteractiviteiten in speelruimte De Vissen. Op dagen dat er veel peuters zijn, zullen soms niet alle kinderen mee kunnen naar De Vissen, de pedagogisch medewerkers houden bij welke kinderen er mee gaan, zodat iedere week alle kinderen een keer in de mogelijk zijn om mee te gaan.

Rond 9:15 uur ruimen de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen al het speelgoed op en gaat iedereen aan tafel. Er worden liedjes gezongen, een boekje  gelezen of de kinderen vertellen wat zij hebben beleefd.
Om 9:30 uur wordt er fruit gegeten en iets gedronken, vruchtensiroop of water. Dit is tevens het moment waarop een kind zijn/haar verjaardag kan vieren.
Rond 10.00 uur gaan de jongste kinderen die twee keer slapen naar bed. De andere kinderen gaan activiteiten doen, passende bij de leeftijd van de groep. Na de activiteit kunnen de kinderen vrij spelen en worden er luiers verwisseld

Ons streven is om iedere dag buiten te spelen, mits het weer het toelaat.

Peuteractiviteiten 

We starten in de kring. In de kring noemen we de namen van de peuters en zingen we allerlei liedjes en doen we kringspelletjes. Ook worden er kleine gesprekjes gevoerd over het thema waar we op dat moment mee bezig zijn en welke activiteit op de planning staat die dag. Dit kan een knutselactiviteit zijn, zoals verven, kleuren, knippen of plakken. Ook worden er spelletjes gedaan en boekjes gelezen. Als het weer het toelaat gaan we naar buiten. De peuters kunnen fietsen, schommelen of in de zandbak spelen, samen met de peuters van de peuterspeelgroepen De Rupsen en De Vlinders. Bij slecht weer spelen de kinderen in de speelhal of in de gymzaal.

Lunch

Rond 11:30 uur wordt er samen brood gegeten. Alle kinderen krijgen eerst een boterham met iets hartigs en mogen bij de volgende boterham ook jam of appelstroop als beleg kiezen. Tijdens de lunch drinken we halfvolle melkproducten. De peuters worden gestimuleerd zelf hun boterham te smeren.

De eettafel wordt afgeruimd, de groepsruimte schoongemaakt en de kinderen die tussen de middag slapen worden één voor één naar bed gebracht. 
Om 13:00 uur worden de ochtend kinderen gehaald en de middagkinderen gebracht. De pedagogisch medewerkers neemt tijd voor een praatje met de ouders die hun kind komen halen of brengen.

De middag

Om 13:30 uur liggen de meeste kinderen op bed. De kinderen die niet slapen mogen vrij spelen of doen een ontwikkelingsgerichte activiteit.
Rond 14.45 uur komen de peuters uit bed en gaan de jongste kinderen naar bed voor hun tweede slaapje.
Om 15:00 uur gaan we aan tafel voor een snack (cracker of rauwkost) en wat drinken.
Daarna gaan de kinderen buiten of binnen activiteiten doen. Als ook de jongste weer uit bed zijn, gaan alle kinderen vrij spelen.

Rond 16:30 uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten met het eten van een soepstengel of het eten van een warme maaltijd. Kinderen die een warme maaltijd nuttigen, nemen deze zelf mee van huis. Vanaf 16:30 tot 18.30 uur kunnen de ouders/verzorgers hun kind(eren) ophalen.

Globaal ziet een dag, voor kinderen vanaf 1 jaar op de er als volgt uit:

7.30 - 9:00 uur                De kinderen komen binnen en kunnen vrij spelen.
Tussen 09.00 – 11.30 uur Peuteractiviteiten in speelruimte De Vissen
9:30- 10:00  uur              Fruit eten en wat drinken, daarna naar de wc/verschonen
                                      en evt. naar bed.
10:15- 10:45 uur             Gezamenlijke activiteit binnen of buiten.
10.45 - 11.30 uur             De kinderen kunnen (bij goed weer buiten) spelen.
11:30-12:15 uur              Aan tafel voor een boterham en wat drinken.
12:30 uur                        Rusten en/of spelen.
12.30 - 13.30 uur             Kinderen van het ochtenddeel worden opgehaald en
                                       kinderen die alleen ’s middags komen worden gebracht.
13.30 - 14.30 uur            Een activiteit of spel.
15.00 uur                        Iets eten en drinken.
15:30-16:30 uur              Activiteit bij voorkeur buiten.
Rond 16.30 uur                Iets drinken en een gezonde snack.
16:45- 18:30                   Rustige dag afsluiting in de kring aan tafel.
                                      De kinderen worden opgehaald.  

Mijn Kind