Dagindeling

Er is bewust voor een vaste dagindeling gekozen, omdat dit de kinderen houvast geeft.

Bij de jongste kinderen houden we voor wat betreft eten, drinken en slapen hun eigen ritme aan. Zodra het eet- en slaapritme van een kind het toelaat, geldt de volgende globale dagindeling:

De ochtend

Brengen is tussen 7:30 – 9:00 uur. Na het brengen, zwaaien de kinderen de ouders uit. Daarna gaan de kinderen vrij spelen. Om 9:00 uur gaan de peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden, met een pedagogisch medewerker van de eigen groep, naar groep De Vissen, met uitzondering van de vakantieperiode.

De Vissen
Om 9.00 uur starten we in de kring. In de kring lezen we de namen van de peuters en zingen we allerlei liedjes en doen we kringspelletjes. Ook worden er kleine gesprekjes gevoerd over het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. De kinderen krijgen een beker water of sap en een stukje fruit. Dit is tevens het moment waarop  een kind zijn/haar verjaardag kan vieren.
Om 9.30 uur wordt de activiteit uitgelegd. We beginnen in kleine groepjes aan de knutselactiviteit, zoals verven, kleuren, knippen of plakken. Ook worden er spelletjes gedaan en boekjes gelezen.
Om 10.45 uur gaan we opruimen en gaan de peuters naar het toilet en verschonen we de luierkinderen.
Om 11.00 uur gaan we, als het weer het toelaat, naar buiten. Waar ze kunnen fietsen, schommelen of in de zandbak spelen, samen met de peuters van de peuterspeelgroepen De Rupsen en De Vlinders. Bij slecht weer spelen de kinderen in de speelhal of in de gymzaal.
Om 11.30 uur is dit aangepaste programma ten einde en gaan alle peuters weer terug naar hun eigen groep voor de lunch. 

De Eendjes en De Kikkertjes
Rond 9:15 uur ruimen we gezamenlijk op en gaat iedereen aan tafel. Er worden liedjes gezongen of een boekje voorgelezen.
Om 9:30 uur wordt er fruit gegeten en wat gedronken. Dit is tevens het moment waarop  een kind zijn/haar verjaardag kan vieren.

Terwijl de peuters met elkaar spelen bij De Vissen is er voor de baby’s en de dreumesen extra tijd en aandacht op de groep. De Pedagogisch medewerkers geven baby’s de fles en doen een spelletje of een knutselactiviteit met de dreumesen.

Na de activiteit kunnen de kinderen vrij spelen en worden er luiers verwisseld. Als het weer het toelaat gaan we hierna buiten spelen op de eigen buitenspeelruimte.

De lunch
Rond 11:30 uur wordt er samen brood gegeten. Alle kinderen krijgen eerst een boterham met iets hartigs en mogen bij de volgende boterham zoet beleg  kiezen. De peuters worden gestimuleerd zelf hun boterham te smeren.

De middag
Tussen 12:30 – 13:30 uur worden de ochtend kinderen gehaald en de middagkinderen gebracht. Het is dan vaak spitsuur. De eettafel wordt afgeruimd, de groepsruimte schoongemaakt en de kinderen die tussen de middag slapen worden één voor één naar bed gebracht. Daarnaast neemt de pedagogisch medewerkers tijd voor een praatje met de ouders die hun kind komen halen of brengen.

Om 13:30 uur is er weer rust op de groep. De meeste kinderen liggen op bed en de pedagogisch medewerkers nemen om de beurt pauze. De kinderen die niet slapen wordt een activiteit aangeboden.
Tegen 14:45 uur worden de meeste kinderen uit bed gehaald.
Om 15:00 uur wordt er weer  gegeten en gedronken, b.v. een cracker of ontbijtkoek. Daarna gaan we, als het weer het toelaat, met de kinderen naar buiten. We proberen in ieder geval om iedere dag even buiten te spelen.
Rond 16:30 uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten met het eten van een soepstengel en tot 18.30 uur kunnen de ouders/verzorgers hun kind(eren) ophalen.

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.


Twitter