Overstap naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Om voor ieder kind de juiste keuze te maken wordt in de tweede helft van groep zeven de CITO – entreetoets afgenomen. Hoewel deze toets niet de bedoeling heeft de schoolkeuze te bepalen, geeft de uitslag wel een zekere kijk op de individuele mogelijkheden van een kind als het gaat om de beheersing van vooral de basisvaardigheden. In een oudergesprek wordt de uitslag van deze toets met de ouders besproken. In groep acht krijgt u een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Bij de advisering door Kindcentrum Sterrenbeek wordt rekening gehouden met een aantal aspecten, die invloed kunnen hebben op het met succes doorlopen van het voortgezet onderwijs. Van belang is het niveau van het kind. Middels schriftelijk werk, toetsen e.d. hebben we daar een goed beeld van.

Daarnaast speelt de werkhouding, de zelfstandigheid, de inzet, de interesse, het inzicht en het tempo een grote rol. Prestatiedrang en faalangst kunnen van invloed zijn bij het bepalen van een keuze. Het voortgezet onderwijs verlangt van iedere leerling een onderwijskundig verslag. U ontvangt een exemplaar ter inzage en ondertekening. Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. In januari en februari houdt iedere school voor voortgezet onderwijs zijn eigen open dag. Alle kinderen doen in april met de door de overheid verplichte Centrale Eindtoets. Deze toets heeft geen invloed op het schooladvies. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht om aan de hand van het advies van de basisschool kinderen te plaatsen.
Mijn Kind