Pedagogisch beleid

Hoe wij de opvang organiseren binnen onze Stichting Educatief Centrum, staat beschreven in ons algemene pedagogisch beleidsplan. In dit plan wordt de visie en missie van de stichting verder uitgewerkt in concrete speerpunten en richtlijnen, zoals het aantal kinderen per groep, kwaliteit van het personeel, dagindeling, procedures en reglementen. U kunt het beleidsplan hieronder downloaden of inzien op de groepen.

Pedagogisch beleidsplan Educatief Centrum

Pedagogisch Werkplan

Op basis van het centrale pedagogisch beleidsplan is voor elke locatie een pedagogisch werkplan beschreven. Hierin staat beschreven wat het pedagogisch beleid betekent voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van kinderen. Dit werkplan kunt u opvragen en inzien op de groepen van de kinderopvang van Kindcentrum Sterrenbeek Eerbeek.

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.
En bekijk hier de fotopagina's van de opvang.

Twitter