Groeien en leren doe je samen op Sterrenbeek!

Op Sterrenbeek werken we met de kinderen vanuit ons motto: Samen Leren Groeien.

Deze groei realiseren we met behulp van diverse moderne methoden, aandacht voor sociaal emotionele groei, een positief groepsklimaat, moderne middelen, een actieve leerhouding van kinderen in de les en enthousiaste goed opgeleide leerkrachten die de kinderen al coachend op weg helpen.

Samenwerken is een belangrijke pijler van ons onderwijs. In een doorgaande lijn van groep één tot en met acht leren we de kinderen dat je van samen leren meer en beter leert. Hiervoor gebruiken we het coöperatief leren. In veel lessen gebruiken we coöperatieve werkvormen waarin kinderen interactief bezig zijn met het leren. Dit leidt tot het beter en op een hoger niveau beheersen van de stof.  Klik hier voor meer Coöperatief Leren

Leren doen we de hele dag door. Dat begint ’s morgens op het schoolplein en stopt als de kinderen vrolijk en enthousiast de schooldeur uitstappen en naar huis gaan. Het leren doe je bij ons niet alleen in de reken- en taalles. We leren ook omgaan met lastige situaties of het oplossen van problemen. We zetten hierbij o.a. onze Kanjertraining in. Ook hierin werken kinderen samen aan een oplossing en is een actieve houding van groot belang. Klik hier voor meer Kanjertraining
Leren doen we niet alleen op school. Ook buiten de muren van de school, bij het poppentheater, in de schouwburg, op het toneel, in het bos en bij de kinderboerderij leren we.

 

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.


Twitter