Buitenschoolse opvang

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 
Geopend: 40 schoolweken van maandag t/m vrijdag van 07.30-einde schooltijd, en van einde schooltijd-18.30 uur, en tijdens schoolvakanties.
De openingstijden en beschikbare dagdelen zijn afhankelijk van de schooltijden van de verschillende scholen. Wij kunnen voor uw school de opvangprijs berekenen.

VSO van 7:30-8:30 uur alleen tijdens schooldagen
BSO van einde schooltijd tot 18:30 uur
Een vakantiedag bestaat uit twee dagdelen:
ochtend van 07.30-13.00 uur
middag van 13.00-18.30 uur

Reguliere contractmogelijkheden:

voor 52 weken (incl. vakantieopvang)
voor 40 weken. U kunt extra schoolvakantiedagen afnemen

Klik hier voor de Tarieven en contractvormen 2018

Rekenvoorbeeld Nettoprijzen BSO

Nettoprijs is de prijs die overblijft als u de toeslag van de Belastingdienst aftrekt van de (bruto)kosten die u gefactureerd krijgt. Aan de hand van een rekenvoorbeeld van de meest gebruikte opvangmogelijkheid, ziet u hier hoe de bruto– en nettokosten zich tot elkaar verhouden en wat uw werkelijke kosten voor BSO zijn. 

Kinderopvangtoeslag

Voor al onze contractmogelijkheden kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Er ligt nu een wetsvoorstel om voor 2017 de maximale uur prijs voor kinderdagopvang en peuterspeelgroep vast te stellen op €7,18. Voor buitenschoolse opvang €6,69. In uw aanvraag bij de Belastingdienst dient u de peuterspeelgroep als 'dagopvang' op te geven.
Bij stoppen met werken of werkloosheid, heeft u nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag.

Hier vindt u meer informatie over toeslagen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen kunnen tussentijds worden aangepast.

Hier kunt u de tarievenlijst downloaden van alle kinderopvangsoorten bij Sterrenbeek.
Hier kunt u uw zoon of dochter inschrijven voor kinderopvang.

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.
En bekijk hier de fotopagina's van de opvang.

Twitter