Vakantierooster en extra vrije dagen 

Op de basisschool werken we met het vijf gelijke dagen binnen ons continurooster. Met de kinderen maken we 25 lesuren per week, is één uur per week meer dan nodig is. De te veel gemaakte uren geven we terug in de vorm van extra vakantiedagen en studiedagen. We hebben hierdoor een tweede week meivakantie kunnen realiseren, ook voor de toekomst. 

Tijdens schoolvakanties gaat de kinderopvang op het kinderdagverblijf (KDV) gewoon door, voor ouders met een 52 weken contract. De peuterspeelgroepen (PSG) houden dezelfde vakanties aan, als de basisschool. Tijdens de extra vrije dagen van de basisschool is de PSG wel open.

 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit:

 • 21-10 t/m 25-10 Herfstvakantie (1 week)  

 • 23-12 t/m 3-01   Kerstvakantie (2 weken, 1e en 2e kerstdag en 1 januari kindcentrum gesloten)

 • 24-02 t/m 28-02  Voorjaarsvakantie (1 week)

 • 10-04                 Goede vrijdag (groep 1 t/m 8 vrij. PSG open)

 • 13-04                 Tweede Paasdag (kindcentrum gesloten) 

 • 27-4 t/m 8-05     Meivakantie (2 weken, inclusief Koningsdag)

 • 21-5                   Hemelvaart (kindcentrum gesloten)

 • 01-06                 2e pinksterdag (kind centrum gesloten)

 • 20-7 t/m 28-8     Zomervakantie


 De volgende studiedagen zijn gepland voor het team van de basisschool, groep 1 t/m 8 vrij:  

 • vrijdag 4 oktober 

 • vrijdag 20 december 

 • vrijdag 12 juni

 • maandag 15 juni 


 Naast de studiedagen zijn extra vrije dagen gepland voor de basisschool op:

 • vrijdag 22 mei (dag na hemelvaart)

 • vrijdag 17 juli (dag voor de zomervakantie)

 

Als u incidentele opvang nodig heeft tijdens studiedagen of vrije dagen, kunt u contact opnemen met onze BSO De Sprinkhanen: bso.sterrenbeek@archipelprimair.nl of Yvonne Bosman van de kindplanning: yvonnebosman@archipelprimair.nl Voor incidentele opvang dient u wel ingeschreven te worden bij de opvang.
Ouders die al opvang afnemen bij de BSO of ingeschreven staan, kunnen hun kind aanmelden via KOV-net voor extra opvang.

 

 

 


Mijn Kind