Overblijven

De tussenschoolse opvang (overblijven) wordt bij Kindcentrum Sterrenbeek door de school geregeld. Er is een overblijfmogelijkheid op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag.

De tussenschoolse opvang wordt per dag gedraaid met een enthousiast team van vaste vrijwillige overblijfkrachten (ouders) en een aantal invalkrachten. Dit team begeleidt, in tweetallen, de leerlingen tijdens het brood eten en het spelen erna. Afhankelijke van de groepsgrootte worden de kinderen in 2 of 3 lokalen opgevangen. Na het eten wordt er bij voorkeur buiten gespeeld (onder toezicht van de overblijfkrachten), maar bij slecht weer ook binnen met speelgoed van het overblijven.
Er zijn regels opgesteld waaraan iedereen zich houdt tijdens het overblijven. 

Het overblijven kan via abonnementen en stempelkaarten. De kinderen betalen voor een losse keer overblijven € 2,00 deze kunnen allen donderdags gekocht worden. 
Abonnementen en stempelkaarten zijn goedkoper. De kaarten die te koop zijn;  6x overblijven €10; 12x overblijven € 20; 30x overblijven € 50.

U kunt een stempelkaart/abonnement digitaal kopen. (dit heeft de voorkeur)
U stuurt dan een mailtje met vermelding welke kaart u wilt kopen.
En maakt het daarbij behorende bedrag over op de Rabobank rekening:

NL54RABO 0154183784 o.v.v. overblijf kindcentrum Sterrenbeek

Vermeld daarbij ook graag de naam/namen van uw kind(eren).

De overblijfcoördinator is mevrouw Jet Tuinhout.
tel. 0313-655349 of 06-25013396
overblijf.sterrenbeek@archipelprimair.nl

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.
En bekijk hier de fotopagina's van de opvang.

Twitter