De Medezeggenschapsraad afdeling onderwijs

Leden:


Personeelsgeleding:
Kim Kaatman: lid
Ester Zuethof: lid

Oudergeleding:
Hans Menke: voorzitter
Theo Heida: lid

 

Mijn Kind