Informatie

Wij vinden het belangrijk de ouders tijdig en juist te informeren over belangrijke zaken.
Deze informatie verspreiden we via de mail. Het blijkt een uiterst effectieve en snelle wijze van communiceren te zijn. Het is van groot belang dat ouders er op toezien de school te voorzien van het juiste (gewijzigde) e-mailadres. Ook vanuit de school wordt dit nauwgezet in de gaten gehouden. Wilt u informatie toch op papier, wilt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

We houden u op de volgende wijze op de hoogte:

De schoolgids

Het document waarin de school uitleg geeft over haar uitgangspunten en werkwijze.

E-mail

Via e-mail ontvangt u veel belangrijke informatie.

De nieuwsbrief.

Om op de hoogte te blijven over hetgeen in en rond de school gebeurt, krijgt uw kind regelmatig informatie mee naar huis: de nieuwsbrief. Via dit maandelijks informatiebulletin informeert het team de ouders over zaken die de school en ouders aangaan.

Informatieavonden

U bent op twee middagen van harte welkom om samen met uw kind de groep te bezoeken. U kunt materialen zien, methoden inkijken en krijgt informatie over het werken. De leerkracht is er ook om u te woord te staan. Voorafgaand aan de middagen ontvangt u van de leerkracht een brief met daarin de belangrijkste zaken voor dit schooljaar. U bent dan vooraf op de hoogte. Natuurlijk is er ruim de tijd voor het stellen van vragen.  

Intakegesprek

Voor de ouders van nieuwe kleuters is er ongeveer 6 weken nadat het kind vier is geworden een gesprek met de groepsleerkracht. In dit gesprek worden allerlei zaken besproken aangaande uw kind.

Contactavonden

Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een hoop en dromen gesprek. U kunt in dat gesprek uw verwachtingen voor het nieuwe schooljaar bespreken met de groepsleerkracht. In november vindt een tweede gesprek plaats. In dit gesprek staat de ontwikkeling van uw kind centraal. In februari en juni krijgt uw kind een rapport en wordt deze rapportage met uw besproken. Buiten deze gelegenheden is het altijd mogelijk met de juf/meester een afspraak te maken.

Ouderhulp

“Vele handen maken licht werk”. Tijdens het schooljaar zijn er tal van activiteiten, waar onze kinderen aan deelnemen of welke bijdragen aan een prettig schoolklimaat. Denk aan: het bijhouden van het plein, het helpen bij activiteiten zoals het paasontbijt, de herfstactiviteit e.d., het begeleiden van de spelletjes tijdens de Koningspelen, het poetsen van de klassen, het versieren van de school met de feestdagen en de organisatie van het startfeest.          Om deze activiteiten voor onze kinderen te blijven organiseren is er extra hulp nodig. Als ouderraad nemen we het initiatief voor deze activiteiten, maar we kunnen het niet alleen. Daarom werken we vanaf dit schooljaar met een intekenlijst waarop de schoolactiviteiten vermeld staan. We vragen alle ouders om zich minimaal in te schrijven voor één activiteit. Het kost u slechts een klein beetje tijd en u doet de kinderen er een groot plezier mee. 
Hier vindt u de ouderhulplijst voor dit schooljaar.

Mijn Kind

Direct naar nieuwtjes uit de groep van uw kind?
Bekijk hier de groepenpagina's van school.


Twitter