Coronavirus

Voor vragen kunt u mailen naar: sterrenbeek@archipelprimair.nl

Maatregelen vanaf 8 juni

Zoals u weet gaan alle scholen en kindcentra in Nederland vanaf 8 juni weer volledig open. We hebben de volgende uitgangspunten:

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

7. Voordat dat kinderen op ons kindcentrum komen hebben zij thuis hun handen gewassen.

8. Voor het eten en drinken moet iedereen goed zijn handen wassen. Kinderen mogen voedsel niet met elkaar delen. Verzoek aan u om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden genuttigd. Geen “lastige” bekers e.d. en schoongemaakt fruit. Traktaties alleen toestaan als deze zijn verpakt door een fabrikant.

9. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

10. De looproutes en afspraken voor het brengen en halen voor de opvang, peuters en bso blijven hetzelfde.

11. Kinderen worden door maximaal één volwassene gehaald en gebracht.

12. De lokalen worden goed geventileerd middels het openzetten van ramen.

13. De gymlessen worden volgens het bekende rooster op het plein gegeven door de vakdocenten van Sportkompas.

14. De kinderen nemen maandag al hun werk van thuis mee: Chromebooks, lesboeken, schriften e.d.

15. We voeren de musical op alleen voor de ouders van groep 8 met in acht neming van de beschreven veiligheidsmaatregelingen volgens het RIVM. Meer informatie volgt t.z.t.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Bert Radstake 

Update maatregelen vanaf 11 mei 2020 tot 6 juni

Onderwijstijden School

GROEP 1 T/M 6
We geven om de dag les aan de helft van de kinderen van groep 1 t/m 6. We verdelen de kinderen zo, dat broertjes en zusjes zo veel mogelijk op de zelfde dag naar school gaan. Er komen dus om de dag twee verschillende groepen kinderen op school (groep A en B).

GROEP 7 EN 8
Groep 8 krijgt elke ochtend les van 8.30-11.00. Groep 7 daarna van 11.30 tot 14.00. 

In deze brief vindt u meer informatie, ook over het onderwijs aanbod en de klassenindeling

Ouders niet in school

Ouders/verzorgers mogen de school niet in, en mogen ook niet op het plein komen (m.u.v. de BSO). Bij het halen en brengen houden ouders 1,5 afstand van elkaar. Eén ouder brengt en haalt de kinderen. Brengen en halen mag alleen als kinderen niet zelfstandig van en naar school kunnen.

Hygiëne

Elke schoolklas en groepsruimte heeft een desinfecterende gel, spray voor de tafels etc. en keukenrol om de spray te gebruiken. Er komt desinfecterende zeep bij de toiletten. Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst en daarna geregeld. Zeker na elk toiletbezoek en voor en na het eten en drinken. We vragen ouders hun kinderen hier ook op te wijzen.
Bij de ingang van het KDV staat een tafeltje met desinfecterende gel om de handen te reinigen voor de ouders/verzorgers.

LET OP: kinderen hoeven de handen niet te desinfecteren! Het gebruik van desinfecterende handgels door kinderen wordt afgeraden.

Korte overdracht kinderopvang

Haal- en brengmomenten zijn kort. Ouders komen niet in de groepsruimtes. Brengen tot aan de buitendeur bij PSG en BSO.

Bij het kinderdagverblijf is de overdracht in de hal. Jonge kinderen kunnen in de maxi-cosi worden gebracht of de ouder/verzorger legt/zet het kind in een wipstoeltje of op het speelkleed en neemt 1,5 meter afstand zodat de PM het kind kan oppakken. 

Welzijn

Alle medewerkers van ons kindcentrum houden onderling een afstand van 1,5 m in ons kindcentrum. Kinderen met (lichte)gezondheidsklachten in combinatie met koorts mogen niet op school komen. Dit verbod geldt ook als een van de gezinsleden deze klachten vertoont.

Traktatie/verjaardagen

Kinderen mogen hun verjaardagen (ook met terugwerkende kracht) in hun eigen, op dat moment aanwezige) groep vieren. Er mag alleen getrakteerd worden op voorverpakte traktaties.

Looproutes Kinderdagverblijf, Peuterspeelgroepen en BSO

Per groep zijn er looproutes gemaakt. De routes zijn aangegeven met borden.

We hopen op een goede en veilige start. We zijn blij de kinderen weer te kunnen ontmoeten en opvangen. We hebben jullie gemist!

Update 22-04-2020

De kindcentra/scholen gaan weer open! 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Jazeker, de scholen en de kinderopvang kunnen vanaf 11 mei weer open! Weliswaar met een heleboel mitsen, maren, voorwaarden en eisen, maar alle teams kijken ernaar uit de kinderen straks weer te kunnen verwelkomen. Graag praten we u in dit bericht kort bij over de nieuwe maatregelen die bekend zijn geworden. 

De nieuwe maatregelen 

De nieuwe aangepaste maatregelen met betrekking tot de opvang (en het onderwijs) zijn in het kort als volgt:
* Onze kindcentra mogen vanaf 11 mei weer (deels) open.
* Kinderen van 0-4 jaar zijn weer welkom op hun kinderopvang groep of op de peuterspeelgroep op de dagen die zij met Stichting Archipel Kinderopvang hebben vastgesteld in een contract.
* De VSO en BSO volgen vanaf 11 mei de schooltijden van het kind: kinderen mogen alleen naar de VSO/BSO op de dag dat er een contract is met de opvang en waarop het kind fysiek naar school gaat.
* Kinderen en medewerkers met verkoudheids- en griepklachten blijven thuis. Medewerkers met griepverschijnselen kunnen zich laten testen (dit wordt momenteel door de GGD opgezet).
* Medewerkers en kinderen waarvan een gezinslid griepklachten heeft, blijven thuis. Medewerkers die binnen een risicogroep (volgens de lijst van het RIVM) vallen, werken vanuit huis.
* Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Medewerkers moeten dat wel en proberen ook deze afstand zoveel mogelijk te houden onderling. Om deze richtlijnen te handhaven, kunnen ouders vanaf 11 mei in aangepaste vorm in onze gebouwen komen; de richtlijnen hiervoor worden momenteel opgesteld en daarbij wordt naar passende manieren gezocht voor de kleinste kinderen.
* De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft bestaan. Hoe dit eruit zal zien weten we nu nog niet, hierover volgt nog informatie vanuit de overheid. 

Richtlijnen blijven van kracht 

Voor kinderen, ouders en medewerkers blijven de richtlijnen van het RIVM van kracht, zoals vaak de handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Al onze locaties zullen voor en na 11 mei extra worden schoongemaakt. Er zullen extra middelen aanwezig zijn om de hygiënevoorschriften te kunnen handhaven. 

Samen wennen

We gaan op 11 mei een nieuwe fase in, waaraan we opnieuw allemaal zullen moeten wennen. Van u vraagt de nieuwe fase straks wellicht weer een nieuwe vorm van thuisorganisatie. Van de teams wordt een nieuwe organisatie van de opvang verwacht, waarin opvang en noodopvang moeten worden gecombineerd. Ieder team probeert met alles en iedereen zo veel mogelijk rekening te houden, maar moet zich ook houden aan de opdracht vanuit de overheid. 

We vertrouwen erop u hierbij zo uitgebreid en zorgvuldig mogelijk te hebben geïnformeerd voor zover dat op dit moment mogelijk is. Verdere informatie ontvangt u vanuit de directie van het kindcentrum. Voor straks wensen we u in dien van toepassing alvast een prettige meivakantie, waarin we van harte hopen dat iedereen toekomt aan ontspanning, zodat we samen klaar zijn voor de volgende fase. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Niehe & Henk Mulder,
College van Bestuur Stichting Archipel

Update 02-04-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

U zult gisteren wellicht de persconferentie van premier Rutte hebben gezien en gehoord: de scholen en de kinderopvang blijven voorlopig dicht. We zetten hierbij even kort op een rij wat dit voor u en Kindcentrum Sterrenbeek betekent.

De kinderopvang in ons kindcentrum is gesloten tot en met dinsdag 28 april. Onze school en peuterspeelgroepen zijn gesloten tot en met 8 mei (= einde meivakantie)

Of deze maatregelen zullen worden aangepast of verlengd, weten we in de week vóór 28 april. 

Noodopvang

Voor de noodopvang van kinderen gelden nog steeds dezelfde richtlijnen. Voor de volledigheid: deze richtlijnen zijn dus niet verruimd of aangepast!

Dus: kinderen blijven thuis, maar voor kinderen van ouders die werken in vitale beroepen geldt een uitzondering als:
* het kind géén verkoudheidsklachten heeft (of iemand in het gezin koorts heeft)
* er géén andere vorm van opvang voor het kind mogelijk is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen

Indien deze uitzondering voor uw kind(eren) van toepassing is, dan kunt u voor (nood)opvang tijdens schooltijd en voor kinderopvang terecht bij Kindcentrum Sterrenbeek. U kunt de opvang aanvragen via bertradstake@archipelprimair.nl. Noodopvang voor avond-nacht-weekend kunt u aanvragen via noodopvang@brummen.nl

Indien deze uitzondering niet voor uw kind van toepassing is, maar u door omstandigheden niet in staat bent (of denkt te zijn) om voor uw kind te zorgen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Brummen via noodopvang@brummen.nl. Indien de gemeente dat nodig vindt, zoekt zij een passende oplossing voor noodopvang, die overigens niet per definitie bij het kindcentrum komt te liggen.

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u hier:

Veelgestelde vragen over het coronavirus en basis- en speciaal onderwijs:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/basis-en-speciaal-onderwijs

Veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang

Tot slot voor nu

Om met het motto van de overheid te spreken: alleen samen krijgen we corona onder controle. We doen er alles aan om (ook deze weken) het onderwijs op afstand en de noodopvang onder controle te hebben, binnen de mogelijkheden, tijd en mensen die we beschikbaar hebben hiervoor. We kijken uit naar een weerzien, wanneer dat ook zal zijn. Pas goed op uzelf en uw omgeving.

Info

Brief vanuit de gemeente Brummen voor opvang
Brief vanuit de gemeente Brummen voor onderwijs.

Er is een noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers in cruciale beroepsgroepen. Heeft u noodopvang nodig dan kunt u ons bereiken via bovenstaande mailadres. 

Mijn Kind


Twitter